BIEDRONKI

 

 

Wychowawczynie: Magdalena Tomkalska,

Anna Czarnecka, Jadwiga Nasionek

Pomoc nauczyciela: Pani Anna Kominiak,

którym pomaga Pani Alicja Rokita

 

 

Informacje dla Rodziców na Październik – wybrane zadania z planu miesięcznego.

 

Blok tematyczny: Kolorowa Jesień

 

Termin realizacji: I, II tydzień.

Odwołanie się do „Kodeksu przedszkolaka”- przypomnienie  zasad panujących w naszej grupie.

Ćwiczenia oddechowe "Wirujące listki"- usprawnianie aparatu mowy.

Zabawy dowolne w sali, rozwijanie wzajemnych relacjipomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

Swobodne zabawy plastyczne z wykorzystaniem kredek, wycinanie po śladzie, zwrócenie wagi na trzymanie nożyczek, zachowanie ostrożności podczas posługiwania się nożyczkami.

-Inscenizacja wiersza M. Terlikowskiej "Jestem jesień"- zapoznanie dzieci z obecną porą roku, rozwijanie koncentracji uwagi.

 Słuchanie ciekawostek o życiu jeży z wykorzystaniem pacynki jeżyka Tuptusia, poszerzenie wiadomości, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi.

Zabawa rozwijająca spostrzeganie wzrokowe "Leśne grzyby"

-Zabawa dydaktyczna Segregujemy owoce- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 

 

 

Blok tematyczny: Chcemy być samodzielni

 

Termin realizacji: III tydzień.

Zabawa rozwijająca zmysł dotyku "Czarodziejski woreczek"- rozpoznawanie po dotyku przyborów toaletowych.

- "Części ciała" - nazywanie  poszczególnych części ciała, wskazywanie tych pojedynczych, 1 nos, głowa, usta, broda...

Zabawa utrwalająca  "Kulturalny przedszkolak" wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową Wskaż drugą połowę

 

 

 Blok tematyczny: Zwierzęta wokół nas

 

Termin realizacji: IV tydzień.

-Zabawa konstrukcyjna Buda dla psa- kształtowanie umiejętności konstrukcyjnych

-Zabawa dydaktyczna Kto gdzie mieszka? - zapoznawanie z wyglądem domów wybranych zwierząt domowych

-Zabawa naśladowcza ze śpiewem  "W leśniczówce za lasem"

- Zabawa dramowa "Zwierzęta wokół nas" - rozwijanie plastyki ciał.

 - Rozmowa kierowana o zabawach, które lubią koty, psy. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw. Omówienie, jak zachować się, w sytuacji zagrożenia.

 -Kolorowanie obrazków wybranych zwierząt- rozwijanie umiejętności kolorowania, nazywanie poszczególnych części ciała zwierząt

 

 

 

Wiersz "Kolczasty jeżyk"

 

Jestem jeżyk.
Mały jeżyk.
Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.
Z kolców płaszczyk,
z kolców szalik,
tylko nosek jak koralik.

Choć mam igły.

I choć kłuje,

to miłości potrzebuję!

 

 

Wiersz "Jeż" B. Kołodziejski

Jesienny wieje wiatr

i pada drobny deszcz.

Po lesie idzie sobie

zmęczony, mały jeż.

Jesienny wieje wiatr

i pada drobny deszcz.

Pod liśćmi, w ciepłej norce

zasypia mały jeż.