SOWY

 

 

Wychowawczynie:

Aleksandra Kołodziej, Małgorzata Markowska

Pomoc nauczyciela: Pani Monika Jażdżewska

którym pomaga Pani Mariola Tumiłowicz

 

 

W miesiącu październiku będziemy realizować cztery tematy:

 

1. Domowi ulubieńcy

2. Nasze bezpieczeństwo

3. Nadeszła jesień

4. To jest nasz dom

 

 

I Temat: Domowi ulubieńcy

- poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu

- wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt jako istot żywych

- tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

- stosowanie określeń wysoko, nisko, obok, za, przed, w, pod

- naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt oraz ich głosów

- zwrócenie uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z nieznanymi zwierzętami

 

 

II Temat: Nasze bezpieczeństwo

- rozróżnianie i nazywanie pojazdów (straż pożarna, karetka, radiowóz policyjny, samochód osobowy, samochód ciężarowy)

znajdujących się na ilustracji; usprawnianie narządów artykulacyjnych.

- nazywanie znanych urządzeń elektrycznych. Rozmowa nt. nie dotykania gniazdek elektrycznych i urządzeń podłączonych do prądu.

- rozwiązywanie zagadek słuchowych.

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych dzieci poprzez stosowanie ciekawych technik plastycznych.

- rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie w zakresie 5.

 

 

III Temat: Nadeszła jesień

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę

- zauważanie rytmów ułożonym materiale przyrodniczym i kontynuowanie ich

- rozwijanie uwagi, mowy i pamięci podczas słuchania i analizy utworów literatury dziecięcej

 

 

IV Temat: To jest mój dom

 

- rozpoznawanie i wyjaśnianie, do czego służą sprzęty domowe.

- zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków różnego typu.

- rozwiązywanie zagadek słownych rozwijających koncentrację oraz logiczne myślenie.

- nazywanie członków swojej rodziny.

- rozpoznawanie dźwięków wybranych urządzeń elektrycznych.

- nazywanie domów, w których mieszkają wybrane zwierzęta.

- zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające koordynację ruchową.

 

 

Piosenki

 „My jesteśmy kotki dwa”

 

1.My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas dwa uszka ma. / 2x

A-a-a, kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma.

2.My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas dwa oczka ma. / 2x

A-a-a, kotki dwa, każdy z nas dwa oczka ma.

3.My jesteśmy kotki dwa,

Każdy znas wąsiki ma. /2x

A-a-a, kotki dwa, każdy znas wąsiki ma.

4.My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas pazurki ma. /2x

A-a-a, kotki dwa, każdy z nas pazurki ma.

5.My jesteśmy kotki dwa,

każdy z nas dwie łapki ma. /2x

A-a-a, kotki dwa, każdy z nas dwie łapki ma

 

 

„Poszła Ola na spacerek”

Poszła Ola na spacerek

Na słoneczko, na wiaterek,

A tu lecą jej na głowę

Liście złote i brązowe... (x2)

Myśli Ola: "Liści tyle,

Zrobię bukiet z nich za chwilę!"

La, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la