school

Przedszkole nr 146 "Wyspa Dzieci" położone jest w dzielnicy Krzyki, na osiedlu Przedmieście Oławskie.

Istnieje już ponad 30 lat.

Nazwa przedszkola "Wyspa Dzieci" została wymyślona przez Karolinę Olszewską wraz z rodzicami.

Organizacją zajęła się jako pierwsza Pani dyrektor - Krystyna Miłkowska.Kolejno dyrektorami były:

Pani Mariola Suchecka i Pani Janina Jankowska.

Od września 2007 roku kierownictwo placówką objęła Pani Anna Czarnecka.

Nasi pierwsi wychowankowie często wracają do nas przyprowadzając swoje dzieci.

Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym dla dzieci i rodziców

- panuje u nas atmosfera zapewniająca

dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, sprzyjająca adaptacji, dobremu samopoczuciu dzieci.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci - funkcjonuje 5 oddziałów.

Nasi nauczyciele to osoby twórcze, otwarte na potrzeby dziecka, nieustannie doskonalące się.

Przedszkole czynnejest od godziny 6.30 do godziny 17.00.

Swoją działalność opieramy na opracowanej koncepcji pracy

uwzglądniającej potrzeby rozwojowe dzieci, ich wielostronny rozwój.

Istotnym elementen charakteryzującym nasząplacówkę jest idea propagowania treści

matematycznych w sposób atrakcyjny dla

małych dzieci- realizujemykoncepcję wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę

(W krainie liczb Will'ego, projekt Przedsiębiorczy Przedszkolak).

Jesteśmy organizatorem "Potyczek Matematycznych" - jedynego w Mieście konkursu matematycznego dla dzieci

z wrocławskiego środowiska przedszkolnego.

Realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego metodą projektu, uczymy dziecisamodzielnego działania

i korzystania z różnych źródeł informacji.

Ponadto realizujemy programowo-metodyczno-organizacyjną innowację pedagogiczną "Twórcze rozwiązywanie problemów

w praktyce  - Edukacja twórcza w przedszkolu,

oraz projekty edukacyjnedotyczące ekologii, czytelnictwa, edukacji globalnej.

Nasi wychowankowie promując swoje talenty biorą udział

w wielu konkursach i przeglądach - osiągają znaczące sukcesy.

Dzieci w przedszkolu objęte są stałą pomocą logopedyczną, prowadzone

są również zajęcia gimnastyki korekcyjnej i logorytmiczne.

Bardzo dobre połączenia komunikacyjne to dodatkowy atut placówki.

Pozwala nam to na aktywne korzystanie z bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej Miasta.

Pielęgnujemy i tworzymy tradycję naszego przedszkola , mamy własny hymn, logo i folder.

Od września 2001 r. bierzemy udział w programie "Od inspiracji do kreacji".